تخفیف ویژه!
کد شناسه :95658

اطلس خط

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب اطلس خط - « حبيب الله فضايلي » نامي آشنا براي همه اصحاب قلم و راهيان هنر زيبا نويسي اين دردانه صدف ذوق كتابت ايراني است. اقيانوسي كه تمامي رهروان و شيفتگان اين فن شريف به قدر توش و توان خود از آن سيراب گشته و به حد وسع از منحصر مكتبش بهره مند شده اند. آثار تعليمي و پژوهشي باقيمانده از استاد و كتاب اطلس و تعليم خط، دو فرهنگ بزرگ خط و دو مرجع اصيل و ماندگار در حوزه تعليم و پژوهش اند. از آن ميان اطلس خط كه حاصل هفده سال جستجوي استاد فضايلي در جغرافياي هنر خوشنويسي است، دايره المعارف جامعي از تاريخ خط و خطاطي ايران و جهان اسلام است. كه گلچيني از بوستان هاي زيبا و رنگ رنگ هنر زيبا نويسي را در طي تاريخ تحول اين هنر در نگاه و ذوق هنرمندان و پژوهندگان هنر خط نگاري قرار مي دهد و...