تخفیف ویژه!
کد شناسه :95640

نمايش در فرانسه از آغاز تا امروز

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب نمايش در فرانسه از آغاز تا امروز - این کتاب برگرفته از یک مجموعه ی عظیم هفت جلدی دربارهی تاریخ ادبیات فرانسه است که مترجم از ده سال پیش کار ترجمه اش را به دست گرفت و سرانجام چندی پیش آن را به پایان برد. چاپ هفت جلد کتاب دربارهی تاریخ ادبیات فرانسه، آن هم در این روزگار که شمار کتاب خوانان ایرانی روز به روز رو به کاهش است و شمارگان کتاب در ایران به سیصد تا پانصد عدد رسیده است، مستلزم همت یک ناشر، تلاش کتاب خوانان و نیز سرمایه ی زیادی است که با کمال تأسف هیچ کدامشان در این موقعیت فراهم نیست. مترجم با آگاهی از این وضع، نمی توانست دست روی دست بگذارد تا روزی روزگاری وضع کتاب در ایران بهبود یابد یا ناشری همت کند و مجموعه ی هفت جلدی را به دست خوانندگان برساند. نتیجه این که مترجم تصمیم گرفت از دل این مجموعه ی عظیم، موضوع هایی را که بیشتر مورد علاقه ی دانشجویان و اهل ادب است، انتخاب کند و به صورت جداگانه به چاپ برساند. در نخستین اقدام تاریخ نمایش در فرانسه از آغاز تا امروز در برابر شماست. شاید روزگاری متن کامل سیر ادبی در فرانسه آن چنان که بایسته و شایسته است، در دسترس علاقه مندان قرار گیرد و...