تخفیف ویژه!
کد شناسه :95503

معيار لغات قويم-فرهنگ شاهنامه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب معيار لغات قويم-فرهنگ شاهنامه - شاهنامه فردوسي، يكي از گرامي ترين و محبوب ترين منظومه هاي زبان و ادبيات فارسي است كه به طرز شگفت آوري مورد توجه فارسي دوستان شبه قاره قرار گرفته است. به همين سبب، از اواخر قرن ششم قمري، تدوين فرهنگ هايي تخصصي براي شاهنامه رونق گرفت. يكي از اين فرهنگ ها، ( معيار لغات قويم ) اثرمجرم « ميرزا محمد كشميري »، شاعر  و نويسنده سده سيزدهم قمري، در شبه قاره است. در اين پژوهش، ابتدا از زندگي  ميرزا محمد كشميري، مذهب و آثار او سخن به ميان آمده، سپس پيشينه پژوهش مورد كاوش قرار گرفته است. در ادامه نسخه شناسي، برخي ويژگي هاي رسم الخطي، شيوه تدوين  معيار لغات قويم و منابع مورد استفاده مجرم كشميري براي شرح و توضيح مدخل ها به تفضيل بيان شده است و...