تخفیف ویژه!
کد شناسه :95263

آواي پيانو زير چترهاي رنگي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب آواي پيانو زير چترهاي رنگي - « آني لي » براي فراموش كردن غم از دست دادن پدرش  و پر كردن جاي خالي او و خاطراتش، به موسيقي و آموختن پيانو رو مي آورد. مادرش در نبود پدر مجبور به گذراندن ساعات كاري طولاني براي تامين مخارج زندگي مي شود و اين آني لي را تنها تر مي كند. اين تنهايي چندان هم بد نيست، دوستي هاي قديمي  جايشان را به دوستي هاي جديد مي دهند و رودخانه ي زندگي در مسيري تازه جريانش را ادامه مي دهد و...