تخفیف ویژه!
کد شناسه :95218

ترجمه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب ترجمه - ترجمه يكي از مهم ترين كاربردهاي بين زباني و بين فرهنگي است. تمركز اين كتاب بر روي آن موضوعاتي است كه يك فرد نياز به دانستن آن ها دارد و مطالب مندرج در آن شامل نگرش هاي مختلف نسبت به ترجمه و نيز مفاهيم بنيادي نظير برابري در ترجمه، ارزيابي از ترجمه، نقش ترجمه در تدريس زبان، روند جهاني شدن و ارتباطات بين فرهنگي مي گردند و...