تخفیف ویژه!
کد شناسه :95038

دگرگوني زندگي با جادوي نظم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب دگرگوني زندگي با جادوي نظم - اكثر مردم دوست دارند در مكاني مرتب و آراسته روزگار خود را بگذرانند. تمام كساني كه فقط براي يك بار نظم را تجربه كرده اند. اغلب تمايل دارند آن را براي هميشه حفظ كنند. با اين حال، عده بسياري از مردم فكر مي كنند چنين چيزي محال است. آن ها از شيوه هاي گوناگوني براي نظم بخشيدن به اطراف استفاده مي كنند. چرا شيوه هاي مختلف؟ چون هر روشي فقط مدتي كوتاه دوام دارد و بعد دوباره بي نظمي و بريزو بپاش همه جا را فرا مي گيرد. مي خواهم به شيوه اي ساده و كاربردي به شما ياد دهم كه چگونه مي توانيد با ايجاد نظم و ترتيب در فضاي پيرامون تان، در زندگي خود تحول ايجاد كنيد و...