تخفیف ویژه!
کد شناسه :94987

جو بايدن

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب جو بايدن - فعاليت هاي سياسي « جو بايدن »، او را در برهه هاي اصلي تاريخ مدرن آمريكا، از جمله برخي جنبش هاي حياتي ملت، پيرامون مسئله ي نژاد پرستي، جنسيت، جرم، بهداشت، سرمايه داري و جنگ قرارداد. اما قرارگيري  و هزينه در اين مسير، براي جو بايدن اشتباه بود. جو بايدن به دفعات مكرر حدس مي زد كه احتمالا در كنار « باراك اوباما »، مغلوب يك رقابت تاريخي بر سر تصاحب كاخ سفيد باشد. وي در سخنراني خود در كنوانسيون سياسي 2008 بيان كرد: ( شايد شكست در وهله اي از زندگي شما اجتناب پذير باشد، اما مسلما تسليم شدن قابل بخش نخواهد بود ) جو بايدن در سمت معاونت رياست جمهوري كه دشوارترين پست سياسي در واشنگتن بود، اغلب خود را مردي  كاملا خوشبخت و با سعادت نمي دانست. عبرت هايي كه از زندگي گرفت، از او مردي با عزت ساخت و...