تخفیف ویژه!
کد شناسه :94873

اورگاست در پرسپوليس

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب اورگاست در پرسپوليس - بخشي از كتاب: « پیتر بروک » که در خانواده ای علمی پرورش یافته بود، به مدت طولانی باور داشت که تئاتر، همچون علم، نمی تواند بدون پژوهش پیش برود. در زمینه ی هنر واژه ی « پژوهش » به طور معمول به معنای وارسی عالمانه ی چیزی است که در گذشته انجام و نوشته شده است؛ همان طور که کتاب او - فضای خالی - نشان می دهد، به خوبی از تاریخ تئاتر آگاه است؛ با این حال، منظور او فرمی از پژوهش است که بسیار شبیه به پژوهش دانشمندان در آزمایشگاه است: پژوهش درباره ی فراینده ای ترکیب ها و علت و معلول هایی که تاکنون ناشناخته بوده اند و...