تخفیف ویژه!
کد شناسه :94863

واژه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب واژه - بخشی از کتاب: اجازه دهید بیش از هر سخنی، تکلیف مان را با عنوان این نوشته روشن کنم. قصدم از این کار، مطالعه ى « واژه » در حوزه ی صرف نیست. من در این مورد هیچ تخصصی ندارم و هدف ام مطلب دیگری است. برای من مثل همیشه، مساله بر سر معنى است و این بار می خواهم از نگاه خودم، به سراغ بی در و پیکرترین واحد زبان بروم. این که می گویم، بی در و پیکر، چند دلیل عمده دارد. که یکی از آن ها این که به هیچ ترتیبی نمی توان تعریفی از  واژه  به دست داد که جامع و مانع باشد؛ یعنی بشود ادعا کرد، واژه با فلان تعریف در تمامی زبان های طبیعی قابل تعیین است. هر تعریفی که از واژه به دست دهیم، حتی در یک زبان طبیعی نیز ما را با ده ها استثناء درگیر می کند، چه برسد به این که جهان شمول به حساب آید و...