تخفیف ویژه!
کد شناسه :94842

فرهنگ لغات عامیانه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب فرهنگ لغات عامیانه -  « سید محمدعلی جمالزاده » را پایه گذار داستان نویسی جدید فارسی و ندا دهنده تجدید حیات نثر فارسی شمرده اند. عموم کسانی که درباره نثر فارسی معاصر و داستان‌نویسی جدید فارسی بحث کرده‌اند جمالزاده را پیشرو این طریق شمرده و از سهم بزرگ او در این کار یاد نمودند. باید امیدوار بود که در میان جوانان کوشا و با عشق و شوق ما کسانی پیدا خواهد شد که کمربند همت بسته و درصدد جمع‌آوری کلمات جدیدالورود ( و یا و نامعلوم مانده ) باشند و با سعی و کوشش مستمر خود بر ثروتمندی زبان مادری خود یعنی فارسی بیفزایند.