تخفیف ویژه!
کد شناسه :94811

عشاق نامدار

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب عشاق نامدار - لويي چهاردهم، پادشاه فرانسه در چهارده سالگي پسري خوش بين، زيبا و خوش اندام بود و گرچه تحت قيومت مادر و به خصوص صدر اعظم خود « مازارن » مي زيست ولي جواني و زيبايي او تمام  نظرها را جلب مي كرد. دو سال قبل از آن تاريخ، يعني موقعي كه لويي چهاردهم دوازده ساله بود، يكي از خانم هاي درباري به اسم خانم « شونبرگ » عهده دار خدمات پادشاه نوجوان فرانسوي شد و در آن موقع سي و پنج سال از عمر خانوم شونبرگ مي گذشت. شب ها خانم مزبور لويي چهاردهم را در بستر مي خوابانيد. يك شب، پيشخدمت مخصوص پادشاه فرانسه كه پشت در خوابگاه بود، شنيد كه لويي چهاردهم مي گويد: خانم شونبرگ، دست شما نرم است؛ باز هم پشتم را بخارانيد. من خوشم مي آيد و...