تخفیف ویژه!
کد شناسه :94744

هنر ظريف بي خيالي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب هنر ظريف بي خيالي - انعطاف پذيري، شادماني و آزادي زماني كسب مي شوند كه متوجه شويم چه چيزهايي براي مان مهم است. مهم تر از همه اين كه بي خيال چه چيزهايي بايد بشويم. اين كتاب، با مهارت بسياري  به صورت كاربردي  و فيلسوفانه نوشته شده است كه به خوانندگانش، خرد لازم براي تفكر منطقي مي دهد تا بتوانند بر طبق توصيه هاي آن و به گونه اي عاقلانه اقدام كنند. مطالب اين كتاب، بر خلاف ديگر كتاب ها مي باشد. تلاش نكنيد، دست برداريد، اشتباه كنيد، معيارهاي خود را پايين تر بياوريد، باور به خودتان را كنار بگذاريد، از درد و رنج استقبال كنيد. اوه بله خودتان را درب و داغون كنيد. هر نكته ي كتاب، واقعا مفيد و بسيار موثر تر از مطالب خودياري  و مثبت انديشي متداول، است. اعجاب انگيز اما به طور عميق مي توان اين كتاب را يك شبه خواند و بعد مي بينيد كه يك بار ديگر هم بايد آن را بخوانيد و...