تخفیف ویژه!
کد شناسه :94725

سوخته عشق

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب سوخته عشق - مركز اسناد انقلاب اسلامي به حكم رسالتي كه بر دوش دارد مصمم است تا به زباني شيوا اما محتوايي  مستند، زندگي شخصيت ها و رويدادهاي مربوط به انقلاب اسلامي را براي نوجوانان و جوانان ترسيم نمايد. اين نوع نگارش كه بر پايه مستندات تاريخي و نثر ادبي و معطوف به خواننده خاص و جوان مي باشد. خود سبكي خاص است كه در قلب مجموعه كتاب هاي دانستني هاي  انقلاب اسلامي شخصيت ها، رويدادها، مفاهيم سياسي و اجتماعي تاثيرگذار در انقلاب اسلامي را به روان ترين شكل معرفي مي كند و...