تخفیف ویژه!
کد شناسه :94711

بازي آغاز شده

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب بازي آغاز شده - در جهان اكنون ما بازي هاي كامپيوتري به يك نيروي مهم فرهنگي و اقتصادي تبديل شده اند و به صورت گسترده اي در مجامع علمي، تحقيقاتي و دانشگاهي مورد توجه قرار گرفته اند. كتاب حاضر با توجه به سه حوزه تشكيل دهنده هر چرخه رسانه اي يعني متن پيام، مخاطب، سازمان و صنعت رسانه به ارائه روش هاي تحقيق متناسب با اين چرخه در حوزه مطالعات بازي مي پردازد و...