تخفیف ویژه!
کد شناسه :94621

هملت:شعر بي كران

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب هملت:شعر بي كران - اگر چه « بلوم » بارها تفاسير خويش از نمايشنامه هملت را در قالب كتاب، مقاله و سخنراني ارائه كرده است، اثر حاضر نه تنها به عنوان جوهره اي موجز از تمامي آن ها و نيز ضميمه اي بر كتاب « شكسپير »: ابداع انسان، بلكه چونان تفسيري بازنگرانه در آراي پيشين بلوم است. در اين كتاب فصول بيست و پنج گانه تفسير بلوم از  « هملت » لايه لايه برهم مي نشينند تا در انتها مانند گوي بلوريني در فاصله كانوني مناسب، ميان چشم ما و متن هملت قرار مي گيرند و بدين سان چشم اندازي صريح و شفاف از شاهكار شكسپير ترسيم كنند. تفسير بلوم همچون عدسي همگرايي است كه تفاسير شكسپير شناسان در چهار قرن اخير، چونان طيف هاي نور، با گذر از آن تا حد امكان به روشن تر شدن معماي هملت ياري مي رسانند؛ گرچه بلوم خود اين نقيضه را به ما يادآور مي شود كه راز ماندگاري هملت همانا در پايدار ماندن معماي  ابدي آن و فراروي مدامش از مرزهاي خويش است و...