تخفیف ویژه!
کد شناسه :94598

توطئه هاي خانوادگي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب توطئه هاي خانوادگي - بخشي از كتاب: با دست به معابد بهشت و جهنم منطقه ييلاقي گنتينگ در پشت سرم اشاره كردم و توضيحاتي كامل و جامع دادم. اين كه نقاشي هاي روي معبد  درباره چيست و چه منظوري دارد. زادمرگ و الباقي چيزها. چند مرد جوان گروه نيشخند مي زدند و تكه مي انداختند. سعي كردم آن ها را ناديده بگيرم، اما متاسفانه شدني نبود. از آن نخاله هايي بودند كه به هر جنس مونثي كه از كنارشان رد مي شد، متلك مي انداختند. آن هم به فارسي! دوباره سعي كردم آن ها را ناديده بگيرم و حواسم را روي  پيرو پاتال هاي  گروه گذاشتم. اما آن ها هم هر كدام ساز خود را مي زدند . چند تايي مشغول عكس گرفتن بودند و يكي هم با انگليسي دست و پا شكسته، مشغول راهنمايي يك دسته توريستي بود كه مي خورد انگليسي باشند خنده ام گرفت و صحبت هايم را درز گرفتم و...