حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :14688

روح و زندگی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب روح و زندگی : هدف متن های این کتاب، ارائه ی بخش های علمی و تخصصی نظریه یونگ نیست، بلکه مجموعه ای از تحلیل ها و بازاندیشی های یونگ است که توسط خود او صورتبندی شده و در مجموع با حوزه هایی از مهم ترین عرصه وجود انسانیت پیوند دارد. متن ها براساس موضوع و جهت یابی آنان ترتیب یافته و یک عنوان در بالا و یا در وسط صفحه، چکیده ای مطالب اصل صفحه را بیان می کند و...