تخفیف ویژه!
کد شناسه :94446

چرا و چگونه(74)تمدن هاي مايا،اينكا وآزتك

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب چرا و چگونه(74)تمدن هاي مايا،اينكا وآزتك -  بخشي از كتاب: سال ۱۴۹۲ ميلادي نقطه عطفي در تاريخ جهان است. تا آن زمان مردم اروپا و ديگر نقاط دنيا قاره آمريكا را نمي شناختند در آن زمان كريستوف كلمب ۱۴۵۱ ۱۵۰۶ كه براي سفر از اروپا به هند راه دريايي جديدي جستجو مي كرد به سواحل آمريكاي مركزي رسيد از اين رو به گمان اينكه به سرزمين هند رسيده است مردم آنجا را هندي ناميده كه به معني ساكنان اوليه آمريكاي شمالي مركزي و جنوبي است با كشف آمريكا زندگي مردم بومي آنجا به طور اساسي تغيير كرد در كمتر از پنج دهه اروپاييان بخش وسيعي از كارها را اشغال كردند و طرز حكومت فرهنگ و تمدن و مذهب خود را در آنجا رواج دادند بوميان آمريكا مجبور بودند همه اين تغييرات را كه توسط فاتحان اروپايي به آنان تحميل مي شد تحمل كنند امروزه ما دوران قبل از اين تغييرات عميق را آمريكا هاي قديم مي ناميم