تخفیف ویژه!
کد شناسه :94445

تائوي فيزيك

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب تائوي فيزيك - بخشي از كتاب: در بعدازظهری تابستانی کنار اقیانوس به تماشای امواج غلتان نشسته بودم و ضرب آهنگ نفس‌هایم را حس می‌کردم، که ناگهان تمام محیط اطرافم را در رقصی عظیم و کیهانی یافتم. به‌عنوان فیزیک دان می‌دانستم که ماسه و صخره و آب و هوای اطرافم از مولکول‌ها و اتم‌هایی مرتعش ساخته شده‌اند و این مولکول‌ها و اتم‌ها شامل ذراتی هستند که از طریق آفرینش و تخریب ذرات دیگر با یکدیگر در تعامل‌اند. همچنین می‌دانستم اتمسفر زمین دائما با رگباری از (اشعه‌های کیهانی) بمباران می‌شود، یعنی ذرات انرژیباال که با نفوذ در هوا دستخوش برخوردهای متعدد می‌شود و...