حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :94326

خاکستان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب خاکستان - «کوالسکی» یکی از افراد وفادار به نظام کمونیستی و از اشخاص برتر این حزب بود که در سمینارها و جلسه های زیرزمینی سخنرانی می کرد و همرزمانش را به وجد می آورد. بعد از این که اخبار توهین کوالسکی در بین مردم پخش شد، کارش را از دست داد و پس از آن مجمع زیرزمینی ها او را اخراج کردند. پسرش «میکلای»، که یکی از همرزمان پدرش در زیرزمین بود، به همین علت پدر را ترک کرد. کوالسکی تصمیم می گیرد برای برگرداندن  ایمان از دست رفته خود به نظام، سراغ دوستان قدیمی اش برود تا بتواند از آن ها کمک بگیرد، اما سراغ هر کدام از دوستانش می رود به این ماجرا پی می برد که ...