تخفیف ویژه!
کد شناسه :94249

نيمه دوم-روي كين

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب نيمه دوم-روي كين - در هر صورت دوست نداشتم چشمم بيفتد توي چشم بازيكنان، حالا ديگر همگي راهشان را كشيده بودند آمده بودند به باشگاه. دلم نمي خواست راه بيفتم بروم سراغ تك تك آن ها براي خداحافظي. شايد هم مي خواستم به اين شكل، صرفا با همان سبك خاص ناشيانه يا چه بسا سنجيده و حساب شده ي خودم مسئله را حل و فصل كنم. پشت فرمان اتومبيل نشستم و از محوطه ي زمين تمرين آمدم بيرون. همان بيرون اتومبيل را نگه داشتم كنار جاده و نشستم دو دقيقه اي براي خودم سير به گريه كردن. تنها فكر و ذكرم اين بود: (تموم شد رفت پي كارش) و...