تخفیف ویژه!
کد شناسه :94248

چشم و همچشمي در كودكان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب چشم و همچشمي در كودكان - چطور روحيه ي همكاري را به جاي رقابت كردن در بين كودكان ارتقا دهيم. چطور از خشم كودكان بكاهيم و از بچه هاي دعوايي بخواهيم كه خودشان مشكلات ميان خود را حل كنند. ما مي توانيم چشم و هم چشمي هاي بچه ها را تشديد يا كم كنيم. مي توانيم احساسات خصمانه را به زير زمين بفرستيم يا به آن ها اجازه دهيم كه به شكلي مطمئن تخليه شوند. مي توانيم دعواها را تشديد كنيم يا امكان همكاري را براي بچه ها فراهم كنيم. نگرش ما و كلماتي كه به كار مي بريم نيرو دارند. وقتي جنگ بين بچه ها شروع مي شود، ديگر لازم نيست احساس عجز، ناتواني و عصبانيت كنيم. با مهارت ها و درك جديد كه به دست آورده ايم، مي توانيم بين بچه هاي در حال جنگ صلح برقرار كنيم و...