تخفیف ویژه!
کد شناسه :94239

جويندگان سرنخ 1-پرونده ي قلعه ي سحرآميز

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب جويندگان سرنخ 1-پرونده ي قلعه ي سحرآميز - «پپا و مكسي» از وقتي خيلي كوچولو بودند با هم دوست اند. آن ها يك شركت كارآگاهي دارند و توي شركت شان به پرونده هاي عجيب و غريب و مشكوك رسيدگي مي كنند. «پولگاس»؛ سگ شكاري آژانس و «ببيتو» با پستانك جادويي اش در حل پرونده ها به آن ها كمك مي كنند. در اين داستان، قرار است پپا و مكسي همراه پدر بزرگ به تعطيلات بروند. تعطيلات آخر هفته با پدربزرگ معمولا بي دردسر است و به دوچرخه سواري و گردش در جنگل مي گذرد. اما اين بار آن ها سر از يك قصه ترسناك درمي آورند. قصري كه صداهاي عجيب و غريبي از توي آن مي آيد و تابلوي نقاشي هم انگار به آن ها نگاه مي كند. به نظرتان پپا و مكسي مي توانند از پس پرونده ي اين قصر ترسناك بربيايند و...