تخفیف ویژه!
کد شناسه :94235

زنان نامرئي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب زنان نامرئي - این فرض که هر آنچه مذکر است جهانی است، نتیجه ی مستقیم شکاف جنسیتی داده هاست. سفید بودن و مرد بودن فقط به این دلیل می تواند بدیهی فرض شود که بیشتر هویت های دیگر اصلا به حساب نمی آیند. اما جهان شمولی مذکر علت شکاف جنسیتی داده ها هم هست: چیزی که مذکر است عاقبت جهان شمول فرض می شود، چون زنان دیده نمی شوند و به خاطر سپرده نمی شوند و چون داده های مذکر، بیشتر چیزی را که می دانیم تشکیل می دهند و درنهایت این امر، به نشاندن زنان، نیمی از جمعیت جهان، در جایگاه اقلیت منتهی می شود. اقلیتی با هویت خاص و دیدگاه ذهنی. در چنین قالبی زنان محکوم اند فراموش شدنی باشند. نادیده گرفتنی چشم پوشیدنی؛ از فرهنگ، از تاریخ، از داده ها. و به این ترتیب زنان نامرئی می شوند و...