تخفیف ویژه!
کد شناسه :94223

رفتار شناسي مالي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب رفتار شناسي مالي - با افزايش روز افزون حضور شركت هاي مختلف در بازار سهام سرمايه گذاران با گزينه هاي متفاوتي براي سرمايه گذاري مواجه مي شوند كه كا را براي اخذ تصميمات سرمايه گذاري مناسب پيچيده و مشكل كرده است. به همين دليل لزوم بررسي اين سو گيري هاي رفتاري در ميان سرمايه گذاران در بازار سهام احساس مي گردد. مالي رفتاري كمك مي كند تا با فرمول كردن مدل هاي رفتاري ، بهتر بتوانيم بازار سرمايه خود را شناخته و در رفع برخي تنگناهاي ناشي از الگوهاي رفتاري بهتر عمل كنيم. اين كتاب به بررسي و تبيين مقايسه اي عوامل رفتاري در سرمايه گذاران بازار سهام پرداخته و هدف آن ياري رساندن به سرمايه گذاران و كارشناسان مالي شركت هاي سرمايه گذاري در زمينه اتخاذ تصميمات صحيح سرمايه گذاري از طريق آگاهي دادن به آن ها نسبت به اين عوامل رفتاري، است و...