تخفیف ویژه!
کد شناسه :94219

فرهنگ علي صفي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب فرهنگ علي صفي - كتاب حاضر تاليف «علي بن حسين واعظ كاشفي» اديب و واعظ معروف هرات در نيمه دوم قرن نهم هجري است. تفاوت مهم اين فرهنگ با ديگر فرهنگ هاي قديم عربي به فارسي در آن است كه بر پايه و ترتيب الفبايي لغات فارسي و معادل آن ها به عربي، در دو بخش اسماء و افعال، تنظيم و تنويب شده و در واقع يك لغت نامه فارسي به عربي است. از آن جا كه مولف بزرگ شده هرات بوده تعدادي از لغات اين فرهنگ مربوط به فارسي هروي و به طور كلي منطقه افغانستان است و...