تخفیف ویژه!
کد شناسه :94185

مديريت زنجيره تامين براي مهندسين

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب مديريت زنجيره تامين براي مهندسين - كتاب حاضر، براي پاسخگويي به نيازهاي روزافزون دانشجويان مهندسي و مديريت تدوين شده است. مطالب اين كتاب، دقيق، قابل فهم، ساده و به شدت تحت تاثير فن تعليم مبتني بر حل مسئله است. در اين كتاب سعي شده كه از چندين مسئله براي ارائه مفاهيم كليدي استفاده شود. سپس به منظور كمك به تقويت مهارت هاي تجزيه و تحليل و استنتاج دانشجويان از بررسي هاي موردي استفاده شده است. در پايان، يك بازي شبيه سازي ارائه مي شود تا دانشجويان بتوانند در نقش تامين كنندگان، توليد كنندگان اصلي تجهيزات و خرده فروشان در درون يك محيط زنجيره تامين ظاهر شده و به تمرين هاي مهارت هايي كه به دست آورده اند، بپردازند و...