تخفیف ویژه!
کد شناسه :94184

حافظ شيراز-شاملو

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب حافظ شيراز-شاملو - «شاملو» گفت: يك يا دو بيت را نمي توان مقياسي گرفت براي تعيين حدود ذهنيت نابغه اي چون «حافظ» كه اين طور فكر مي كرده يا چنين عقيده اي داشته است. آن چه در شناخت حافظ اهميت دارد شناخت كاينات ذهني اوست، تربيت فكريش، عبور از مراحل و در آخر رسيدن به آن عرصه كه جز عشق هيچ پناهگاهي ندارد، چگونه مي شود اعتراض او را كه مي گويد (كه حرف عشق در دفتر نباشد)نديده گرفت. وقتي شاملو در محفلي باشد اگر در باب شعر امروز هم سخني به ميان نيايد راجع به حافظ حتما حرف زده خواهد شد و...