تخفیف ویژه!
کد شناسه :94067

دكتر شفيعي كدكني چه مي گويد؟

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب دكتر شفيعي كدكني چه مي گويد؟ - يكي از مشكلات و عيب هاي بزرگ جامعه فرهنگي و ادبي ما اين است كه فرايند نقد و بررسي كتاب از آن رخت بربسته و گفته ها و نوشته هاي افراد به ويژه افراد شاخص همچون «استاد محمدرضا شفيعي كدكني» دور از خطا و عيب تشخيص داده مي شود. در اين راستا و در جهت روشنگري اين مطلب و اين نكته كه در مقابل ارزش هاي ادبي و فرهنگي كشورمان صلاح برآن نيست كه هر حرف و نوشته اي داراي آن چنان قداستي بالا پنداشته شود كه همه سكوت كنيم. اينجانب اين تابوشكني را به منظور اداي دين به دو بزرگوار سنت شكن شعر پارسي يعني «نيما و شاملو» و روشن شدن ذهن نسل هاي جوان اهل قلم و به ويژه شعر در رد نظريه هاي دكتر شفيعي آغاز كرده و قضاوت نهايي را به كارشناسان و خوانندگان نكته سنج و بي تعصب و بي غرض واگذار مي كنم و...