تخفیف ویژه!
کد شناسه :94061

درآمدي بر خوانش لاكان-بخش 2و3

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب درآمدي بر خوانش لاكان-بخش 2و3 - پنجاه سال از آموزش هاي لاكان عمدتا صرف نگريستن و بازنگري معنا و كاركرد روان كاوي شد، روان كاوي نه الزاما در حكم علم يا حتي علمي انساني بلكه همچون شيوه اي كه مي تواند باز هم به فراروان شناسي منسجم و محكمي متكي باشد. ابطال دو سويه مفاهيم پذيرفته شده، نه تنها ممكن است چارچوب هاي ارجاع جوامع درماني و دانشگاهي را به ترتيب توسعه بخشد، همچنين ممكن است به آن ها امكان دهد تا در گونه اي فراروان شناسي كه منزلت علمي خود را به واسطه ي گستره ي نامنتظره ي علوم انساني برگرفته، مخرجي مشترك بيابند و... رضائئئئئئئئئي رضائئئئئئئئي آروم نمي گيگيرهههه بخواب داداشم قربون چشات برم نگرد دنبالش بخواب راحت. پيش پيش پيش پيش لالا لالااااا گل نازم بخواب رحم كن به شادي جان