تخفیف ویژه!
کد شناسه :94057

معماي فقر وتوسعه ازشعبده بازي تاواقع گرايي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب معماي فقر وتوسعه ازشعبده بازي تاواقع گرايي - اين اثر نشان مي دهد منطق كلان نگر برنامه ريزان و سياست مداران و هر آن كه زماني دست اندر كار مبارزه با فقر بوده و مداخلات توسعه اي را به اجراگذاشته، ناتوان از درك صحيح معناي فقر و توسعه است. در راستاي اين جهان بيني كلي گو، كارگزاران با ردايي از شعبده، معناي خاصي از توسعه را تثبيت و مستقر كردند و آن را از دسترس جامعه خارج كرده و ماهيت معماگونه و دست نيافتني به آن داده اند. مطالعه اين كتاب، فرصتي مناسب براي تضارب آرا، بازنگري در پيش فرض ها و توجه به رويكردهاي بوم انديش ايجاد مي نمايد، كه از اين رهگذر چشم انداز جديدي را به روي تحليل هاي نظري و عملي در نظام سياست گذار توسعه و فقر مي گشايد و...