تخفیف ویژه!
کد شناسه :94041

قله هاي ادبيات جهان-اعترافات آگوستين

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب قله هاي ادبيات جهان-اعترافات آگوستين - اين مجموعه خود را به سنت ادبی یا ژانر ویژه ای محدود نمی کند و درسنامه هایی غنی مهیا می سازد که به مهم ترین و پرخواننده ترین شاهکارهای ادبی می پردازند. هر کتاب به یک اثر اختصاص دارد و بررسی دقیقی از آن به دست می دهد. همچنین پیش زمینه های تاریخی، فرهنگی و ذهنی آن نوشته را شرح می دهد و در خصوص تأثیر کتاب بحث و راهنمایی برای مطالعه بیشتر را امکان پذیر می کند. همکاران این مجموعه به مسائل زبان شناختی توجه کاملی کرده اند و در چهارچوب کلی مجموعه به آن ها آزادی داده شده تا رویکرد نقد خود را برگزینند. گفتنی است وقتی متن به زبانی غیر از انگلیسی نگاشته شده، به کسانی که ترجمه انگلیسی کتاب را مطالعه کرده اند، کاملا توجه شده است. از به کارگیری زبان تخصصی نقد اجتناب شده و اصطلاحات تخصصی استفاده شده در کتاب توضیح داده شده اند. اعترافات پر خواننده ترین و مطرح ترین اثر «آگوستین» از میان آثار متعدد اوست که کتاب شناسی های بی شماری درباره هرکدام از این آثار موجود است. آن چه نویسنده در این دیباچه کوتاه سعی در انجامش داشته این است که اعترافات را در بافت اجتماعی «دوران متاخر باستان» بررسی کند و...