تخفیف ویژه!
کد شناسه :94041

قله هاي ادبيات جهان-اعترافات آگوستين

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب قله هاي ادبيات جهان-اعترافات آگوستين - اين مجموعه خود را به سنت ادبي يا ژانر ويژه اي محدود نمي كند و درسنامه هايي غني مهيا مي سازد كه به مهم ترين و پرخواننده ترين شاهكارهاي ادبي مي پردازند. هر كتاب به يك اثر اختصاص دارد و بررسي دقيقي از آن به دست مي دهد. همچنين پيش زمينه هاي تاريخي، فرهنگي و ذهني آن نوشته را شرح مي دهد و در خصوص تأثير كتاب بحث و راهنمايي براي مطالعه بيشتر را امكان پذير مي كند. همكاران اين مجموعه به مسائل زبان شناختي توجه كاملي كرده اند و در چهارچوب كلي مجموعه به آن ها آزادي داده شده تا رويكرد نقد خود را برگزينند. گفتني است وقتي متن به زباني غير از انگليسي نگاشته شده، به كساني كه ترجمه انگليسي كتاب را مطالعه كرده اند، كاملا توجه شده است. از به كارگيري زبان تخصصي نقد اجتناب شده و اصطلاحات تخصصي استفاده شده در كتاب توضيح داده شده اند. اعترافات پر خواننده ترين و مطرح ترين اثر «آگوستين» از ميان آثار متعدد اوست كه كتاب شناسي هاي بي شماري درباره هركدام از اين آثار موجود است. آن چه نويسنده در اين ديباچه كوتاه سعي در انجامش داشته اين است كه اعترافات را در بافت اجتماعي «دوران متاخر باستان» بررسي كند و...