تخفیف ویژه!
کد شناسه :94039

هزينه نهايي صفر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب هزينه نهايي صفر - بازارها كم كم جاي شان را به شبكه ها مي دهند و مالكيت اهميت كمتري نسبت به دسترسي پيدا مي كند. با تكيه بر زيرساخت هاي فناورانه ي نو، پارادايم اقتصادي جديدي در حال شكل گيري است. اگر هزينه توليد هر چيزي نزديك به صفر باشد چه مي شود؟ پارادايم اقتصادي جديد چه بلايي سر نظام سرمايه داري مي آورد؟ اگر مي خواهيد بفهميد چرا در بحبوحه ي تغيير پارادايم گسترده از عصر موسسات بالا به پايين و متمركز به دنياي قدرت توزيع شده و مشاركتي هستيم، به شدت توصيه مي شود كتاب پيش روي تان را بخوانيد و...