تخفیف ویژه!
کد شناسه :94038

سياست در چند دقيقه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب سياست در چند دقيقه - بخش وسيع و قابل ملاحظه اي از مردم به سياست بي توجه اند. با اين حال، در گفت و گوهاي درون رستوران ها و كافه ها بر سر ميز شام و كنار فواره آب، به دشواري مي توان كسي را يافت كه ديدگاهي درباره اخبار روز نداشته باشد. جوهر اين ديدگاه ها و مباحث غير رسمي بسيار شبيه مباحثي است كه در محافل و اخبار طرح مي شوند. اين بهترين راه براي سامان دادن به جامعه است: سياست. چه آگاه باشيم و چه نباشيم، سياست بر همه وجوه زندگي ما اثرگذار است. ما به اموري علاقه منديم كه در جامعه به آزادي مان مربوط مي شود، ما را از آسيب حفظ مي كند و به ما در زندگي مان ياري مي رساند و...