تخفیف ویژه!
کد شناسه :94033

جنگ جهاني بر ضد سوريه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب جنگ جهاني بر ضد سوريه - بدون ترديد روابط سوريه با ايران و گروه هاي مقاومت منطقه، و در راس آن ها حزب الله لبنان در زمره مهمترين عواملي بود كه آمريكا را واداشت تا درصدد براندازي نظام حاكم برسوريه برآيد. در جريان توطئه بزرگ و دسيسه ي جهاني بر ضد سوريه (133) كشور مشاركت كردند كه هدف مشترك همه ي آن ها واژگوني نظام قانوني سوريه بود. باور اوليه توطئه گران آن بود كه سوريه تاب مقاومت و تحمل اين فشار فزاينده را نخواهد داشت و بسيار زود بنيان نيرو هاي مسلح و نهادهاي امنيتي آن درهم خواهد شكست و شيرازه ي امور دولت و دستگاه هاي اداري از هم خواهد گسست و فروپاشي نظام حاكم حتمي است، اما خلاف انتظار، سوريه به رغم تهاجم همه جانبه، با كمك متحدان اندك ولي مصمم اش بر مهاجمان متجاوز غلبه كرد و همچنان خط مقدم رويارويي با رژيم صهيونيستي و خاكريز قدرتمند و دژ مستحكم مقاومت باقي ماند و...