تخفیف ویژه!
کد شناسه :94032

فلسفه هستي سيال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب فلسفه هستي سيال - اين كتاب در شش بخش به نگارش درآمده است. بخش اول و دوم از تاریخچه مفاهیم زمان، حرکت و فضا به عنوان سه مفهوم کلیدی در فلسفه برگسن و همچنین تاثیر نیوتن و فیزیک دانان بعد از وی بر اندیشه اش سخن گفته شده است. بخش سوم متکفل زیرساخت های اندیشه برگسن است که عبارتند از : تمایز کمیت و کیفیت، تجرد قوه یاد، تمایز نظر و عمل و تمایز عقل و هوش و غریزه. در بخش چهار م و پنجم که مفصل ترین قسمت این کتاب است به دیدگاه برگسن در باب حرکت و زمان پرداخته و نظریات زمان، دیرند و (شور و خیزش حیاتی) را توضیح داده است و سرانجام در بخش ششم به بهره های فلسفه دیرندی توجه شده است. نتایجی که از نظریه دیرندی در این نوشتار استخراج می شود عبارتند از : اختیار، بطلان راسیونالیسم، بطلام ماتریالیسم، بطلان تلقی سازوکاری از جهان، انتقاد از غایت انگاری و سرانجام اینکه انسان غایت تحول حیات است و...