تخفیف ویژه!
کد شناسه :94031

روشهاي پژوهش درعلوم اجتماعي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب روشهاي پژوهش درعلوم اجتماعي - طراحي كتاب به طور منطقي از كوچك ترين اجزاي ساختار مفهومي و نظري فرايند پژوهش آغاز مي شود و به تحليل داده ها و كاربرد رايانه پيش مي رود. بدين ترتيب، دانشجويان به بنياني جامع و نظام مند دست مي يابند كه آنان را در دستيابي به عمق و وسعت پژوهش در علوم اجتماعي رهنمون مي شود. با توجه به نيازها و سليقه هاي شخصي مدرس انعطاف زيادي در ساختار درس امكان پذير است. كتاب را به سادگي مي توان با دو نوع درس تطبيق داد: يكي درس روش هاي اساسي پژوهش، دوم درسي كه روش ها و آمارها را به ترتيب در برمي گيرد و...