تخفیف ویژه!
کد شناسه :94030

دستي بر سر و روي روياهات بكش

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب دستي بر سر و روي روياهات بكش - بخشي از كتاب: مهم نیست در گذشته چه اتفاق هایی برایت افتاده و چه شکست ها و تجربه های تلخی را گذرانده ای؛ تو نباید در اعمال گذشته خود باقی بمانی و از آرزوها و اهدافت دست بکشی. از معنی کلمه «گذشته» می توان فهمید چیزی است که مربوط به قبل بوده و به هیچ وجه قابل تغییر نیست و از آن فقط باید به عنوان یک تجربه استفاده کرد و درس گرفت و دیگر اشتباهات قبل را انجام نداد، ولی آینده متعلق به خود توست؛ می توانی او را در آغوش بگیری و تغییرش دهی، آن طور که دلت می خواهد؛ پس افکارت را در زندان گذشته محبوس نکن و بلند شو و حرکت کن و به سمت ساخت فردایی روشن که فقط خودت قادر به ساختش هستی گام بردار و...