تخفیف ویژه!
کد شناسه :94028

هابيت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب هابيت - بخشي از كتاب: راه هاي زیادی از بین آن کوه ها و بسیاری هم از روی شان می گذشتند. اما بیشتر آن راه ها فریبنده و گمراه کننده بودند و به جایی نمی رسیدند، مگر مکانی خطرناک؛ و بسیاری از راه ها هم پر از سختی و خطر بودند. اما دوارف ها و هابیت به کمک نصایح هوشمندانه ى الراند و دانش و حافظه ی گندالف راه مناسب را پیش گرفتند. چندین روز پس از ترک دره و آخرین منزل ساده، هنوز داشتند بالا و بالا و بالاتر می رفتند. حال می توانستند سرزمین هایی را که پشت سر گذاشته بودند، ببینند. جاهایی که در فاصله ای دور پشت سر و پایین پایشان بود. «بیلبو» می دانست در آن دوردست ها در غرب، آن جا که همه چیز آبی و کم رنگ بود، سرزمین راحت و امن او و حفره ی کوچکش قرار دارد و...