تخفیف ویژه!
کد شناسه :94014

مديريت استراتژيك

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب مديريت استراتژيك - موفق ترين شركت ها آن هايي نيستند كه هنوز پا برجا هستند و به افتخارات قبلي خودشان اكتفا مي كنند، بلكه شركت هاي موفق آن هايي هستند كه هميشه به دنبال راه هايي براي بهبود عمليات خود و به روز رساني شايستگي هاي كليدي خودشان هستند. موفقيت بسياري از شركت ها تنها به خاطر فروش كالا و خدمات نيست، بلكه بر مبناي شايستگي هاي متمايزي است كه در زمينه توليد و بازاريابي كالا و خدمات دارند. سازمان هاي يادگيرنده به طور مستمر به تجزيه و تحليل فرايندهاي مرتبط با كارايي، كيفيت، نوآوري و پاسخگويي به مشتري مي پردازند. تاريخ كسب و كار مملو از نمونه هايي از رويدادهاي غير مترقبه است كه كمك كرده اند تا شركت ها به سمت مسيرهاي جديد و سودآوري سوق داده شوند و...