تخفیف ویژه!
کد شناسه :94013

راهنماي فيلم نوآر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب راهنماي فيلم نوآر - امروزه نه تنها روياي استفاده فراگير و در لحظه در اينترنت جهت دستيابي به اطلاعات محقق شده است، بلكه چه بسا در نتيجه پديده انفجار اطلاعات اين رويا به كابوس گراييده و سر ريز اطلاعات خود سبب گمراهي كاربران شده است. اثر حاضر با رويكرد انسجام بخشي به اطلاعات پراكنده موجود در اين زمينه نگاشته شده است. افزون بر مفاهيم پايه، ويژگي ها و مولفه هاي سبك شناسانه، كتاب دربرگيرنده مشخصات و خلاصه داستان بيش از هزار فيلم نوآر و نيز فيلم شناخت عوامل اصلي ساخت آن ها (نويسندگان، كارگردانان و بازيگران) است كه شامل مصاديق ايراني آن نيز مي شود و...