تخفیف ویژه!
کد شناسه :94010

خزان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب خزان - بخشي از كتاب: اين نكته درباره همه چيز صدق مي كند. آن ها از هم فرو مي پاشند؛ هميشه همين طور بوده است و هميشه همين طور خواهد بود. طبيعت شان اين طور است. به هر حال، آب، مرد بسيار پيري را با خود به ساحل آورده است. او شبيه به توپ فوتبال سوراخي است كه شكافش دوخته شده است؛ از آن توپ هاي چرمي كه صد سال پيش، مردم به آن شوت مي زدند. دريا متلاطم بود و پيراهن او را از پشتش درآورده است؛ كلمه ها در سرش برهنه اند؛ مثل روزي كه من متولد شدم. گردنش را تكان مي دهد اما دردش مي گيرد. ( پس سعي كن سرت رو تكون ندي. چي توي دهنشه، سنگريزه ست؟) ماسه است. زير زبانش است و...