تخفیف ویژه!
کد شناسه :94007

افسانه قدرت مردانه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب افسانه قدرت مردانه - برخی ممکن است وسوسه شوند و فکر کنند کتاب «افسانه قدرت مردانه» سوی متضاد فمنیسم است. این طور نیست. فمنیسم می‌گوید «جهان پدرسالار و مردچیره» است. نگرش متضاد منطقا باید بگوید «جهان مادرسالار و زن‌چیره» است. اما، این کتاب توضیح می‌دهد که جهان هم پدرسالار و هم مادرسالار است، جهان هم مردچیره و هم زن‌چیره است. «وارن فارل» که سال‌ها یک فمنیست دوآتشه بوده و فمنیست‌ها به او می‌گفتند: چطور می‌توانیم تو را تکثیر کنیم؟ به ‌ناگهان متوجه می‌شود مردان موجوداتی خاموش و ستم دیده‌اند که وظیفه دارند دور از عزیزانشان سخت کار کنند، در جنگ‌ها دور انداخته شوند و همیشه با اتهاماتی مانند تجاوز کار و زورگو به آن‌ها توهین شود و...