تخفیف ویژه!
کد شناسه :94006

نگاه آدينه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب نگاه آدينه - بخشي از كتاب: «بورخس»، در مقاله مشهوري، تصوري را به باد انتقاد مي گيرد كه با فرض ريشه داشتن در سنت عاميانه و شعر (گاچوها) قائل به ادبياتي خاص آرژانتين است. به زعم وي، گرايش آرژانتين به صبغه اقليم، صرفا گرايشي اروپايي است. ادبيات آرژانتيني به جز ادبيات جهاني، هيچ سنت ديگري ندارد و آن جا كه رگ و ريشه آن را، مثلا در(دن سگوندو سومبرا)، زبان عاميانه روستانشينان آرژانتين مي پندارند، درست برعكس، استعاره اي ماخوذ از حلقه هاي ادبي (مونمارتر) به چشم مي خورد. در اين مقاله خاص، ارجاع به حلقه هاي ادبي پاريس طنين توهين آميزي ندارد. فارغ از ادعاي نويسندگان آرژانتيني مبني بر ايجاد ادبياتي ملي، شعر معاصر فرانسه در كنار نام هاي تحسين برانگيز «مارك تواين» و «راديارد كيپلينگ» ادبياتي جهاني را در برمي گيرد و...