تخفیف ویژه!
کد شناسه :94002

فصوص الحكم ومكتب ابن عربي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب فصوص الحكم ومكتب ابن عربي - فصوص الحکم نامی شناخته شده در فارسی و عربی است. در حقیقت فص به معنای نگین و فصوص نگین هاست. حکم هم جمع حکمت است: در مجموع «نگین های حکمتها» حکمت سخنی است که متضمن حقیقتی راهنما باشد و مطابق واقع. پس نگین ها حکمت های درخشانی هستند که شایسته اند مانند نگین انگشتر در انگشت و همیشه در برابر چشم قرار می گیرند. از نظر محتوا موضوع اصلی «وحدت وجود» است. تمامی هستی یک وجود است، و همۀ چیزها جلوه ها و مظهرهای آن یک وجود هستند. برای فهم بهتر مثلاً نور را در نظر بگیرید. نوری که در سطح خورشید است همان نور است که کم سویانه در اعماق دریا یافت می شود. این هستی واحد همان حق است. حق که همان خداوند است اصل همه چیز بلکه خود همۀ چیزهاست (از نظر مؤلف کتاب فصوص الحکم) پیامبران هم جلوه هایی از حق هستند و هرکدام صفتی از صفات حق را نمایندگی می کنند و...