تخفیف ویژه!
کد شناسه :94000

قفس پولادين

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب قفس پولادين - كتابي كه در دسترس داريد، حاصل پژوهش هاي «مايكل لويد»، مدير پژوهش هاي جامعه شناسي مركز پژوهش هاي علمي فرانسه است. هدف اين اثر نشان دادن نوعي همگوني بين نظرات دو جامعه شناس بزرگ نيمه قرن نوزده و اوايل قرن بيستم و تاثير اين همگوني، بر طيف گسترده اي از صاحب نظران راديكال قرن گذشته و يا به گفته فيلسوف فرانسوي «موريس مرلوپونتي» ماركسيست هاي وبري است. در اين كتاب تفاوت ها و حتي تضادهاي آشكار در نظريات سياسي و اجتماعي آن ها نيز مورد بررسي قرار گرفته است: «ماركس، سوسياليسم را ناجي بشريت از چنگال سرمايه داري مي داند اما «وبر ليبرال»، با تنفر از هر نوع سوياليسم، آن را خيال پردازي و فريبكاري مي خواند و...