تخفیف ویژه!
کد شناسه :93992

هفت كشور

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب هفت كشور - بخشي از كتاب: «اخي يوحنا» يا فراجوواني كه موضوع اين قصه است به طوري كه نويسنده اين داستان آناتول فرانس او را در طي همين قصه توصيف نموده كشيشي از كشيش هاي طبقه پست بود كه در صومعه اي از صومعه هاي سلسله فرانسيسكانيان در شهر ويترب ايتاليا در كمال بي نام و نشاني و فروتني و افتادگي از راه گدائي روزگار مي گذرانيد و با آن كه طرف تحقير و شماتت مردم بود در پاك ديني و نيك سيرتي داراي مقامي بس بلند بود و روح و دلي داشت كه به باغ مصفاي دربسته اي مي ماند. گرچه جاهل و صاف و سليم والنفس و ساده لوح بود ولي چيزهايي مي دانست كه دانشمندان بنام و فقهاي عظام نمي دانستند و...