تخفیف ویژه!
کد شناسه :93991

علم و شبه علم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب علم و شبه علم - عالمان تمامي آن چيزهايي را كه مي توان با مشاهده تحليل كرد مي گيرند، و بدين طريق آن چه را كه علم ناميده مي شود مي يابند. اما چيزهاي ديگر باقي مي مانند كه براي آن اين روش (روش علمي) كار نمي كند. اين بدين معناست كه آن ها مهم نيستند. آن ها در حقيقت از بسياري جهات مهمترين موضوعات هستند. اگر چه نمي توان بين علم و آن چه شبيه علم تلقي مي شود مرز دقيقي تعريف نمود ولي در شبه علم بودن برخي از حوزه ها مثل تنجيم يا جادوگري يك اجماع بيم علما وجود دارد. در عين حال، در برخي از حوزه ها تفاوت نظر وجود دارد و گاهي به دليل تعصب يا برداشت هاي نادرست، حوزه هايي مثل (فلسفه) و (طب سنتي و مكمل)شبه علم تلقي شده اند و...