تخفیف ویژه!
کد شناسه :93990

در نيم كره ي من شب شده بود

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب در نيم كره ي من شب شده بود - «سورسكو» را يكي از اصيل ترين صداهاي ادبيات روماني دانسته اند؛ نابغه اي ماليخوليايي. شعر او ساده است و هولناك. از زندگي مي گويد و مبارزه ي روح با جهان مادي. شعرش گاهي داستان است و گاهي تمثيل و زماني هم خيال پردازي مي شود، اما موقعيتي واقعي و تركيب معصوميت و هوشياري را به نمايش مي گذارد. زبان او ساده و سر راست است، انگار كه اعتقاد دارد شعر بايد مختصر و موجز باشد. او زبان صريح مردي را كه در خيابان با شما رو به رو مي شود به كار مي گيرد و به آن تجسم مي دهد؛ دست هايش را با وحشت بالا مي برد و چشمكي نمايشي به شما مي زند و...