تخفیف ویژه!
کد شناسه :93989

كوكوي خونين گلو

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب كوكوي خونين گلو - «شيكي» به معني (كوكو) تخلص «ماسائوكا تسونه نوري»، شاعر، مقاله نويس و منتقدي بود كه به (هايكو و تانكا)؛ دو قالب سنتي شعر ژاپني جاني دوباره بخشيد. از خانواده اي سامورايي بود. در 1883 براي تحصيل به توكيو رفت و در 1885 شروع كرد به نوشتن شعر. بعد از تحصيل در دانشگاه سلطنتي توكيو، از 1890 تا 1892، به يك شركت نشر پيوست. در جنگ چين و ژاپن مدت كوتاهي به عنوان خبرنگار با ارتش ژاپن بود و 1889 بيماري سلش (سل استخواني) وخيم تر شد و از آن به بعد دائما بيمار بود. با اين همه در جهان ادبي مقام بلندي داشت و نظرهايش درباره ي شعر، زيبا شناسي و همين طور شعرهاي خودش مرتبا منتشر مي شد و...